Proces
online projecten

Hoewel ieder project natuurlijk anders is, doelstellingen van elkaar verschillen en iedereen een eigen doelgroep probeert te bereiken, blijven ontwikkelprocessen van online producten vaak hetzelfde. Tenminste, wanneer je gefaseerd te werk gaat. Bij Agile werken (Scrummen) gaat dat natuurlijk net iets anders. 

Kick-off meeting

Wanneer je het startsein geeft voor een project wil je natuurlijk het liefst meteen in de hoogste versnelling. Ervaring leert echter dat het heel verstandig kan zijn de verwachtingen van iedereen gelijk te krijgen. Tijdens de kick-off meeting is het belangrijk alles wat niet duidelijk is te bespreken. We bespreken het plan van aanpak en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ik doe dit het liefst met het complete project team, zodat iedereen vanaf het begin van dezelfde informatie wordt voorzien.

Interim management door Tjeerd Hoppenbrouwers
UX Design met Tjeerd Hoppenbrouwers

UX Fase

Aan het begin van de UX fase zorgen we dat een aantal essentiële onderwerpen duidelijk zijn. Denk aan communicatiedoelen, wie de doelgroep is en hoe de persona’s van die doelgroep opgebouwd zijn. Deze informatie dient als basis voor het opstellen van een flowchart en de wireframes. Deze fase is de basis van je nieuwe website of platform en daarmee de onderlegger tijdens de conceptontwikkelingsfase en de designfase.

Concept fase

Tijdens de conceptfase begint het project voor het eerst een visuele laag te krijgen. Hierin wordt bijvoorbeeld de huisstijl verwerkt en zie je de eerder bepaalde communicatie- en marketingstrategie terug. Het concept van de website of het platform is het vervolg van de hiervoor uitgewerkte kick-off meeting en ux-fase. Er wordt een designrichting opgesteld waarin je oa. typografie, kleur en beeld en technische elementen als call to actions terug ziet.

Concept design met Tjeerd Hoppenbrouwers
Contentstrategie en content creatie door Tjeerd Hoppenbrouwers

Content creatie

Content maken is altijd weer even spannend. Vaak vinden content makers het prettig hierbij houvast te hebben; dus hoe lang mogen teksten zijn, welke beelden moeten op welke maat aangeleverd worden en welke SEO teksten moeten er geschreven worden. Wanneer het concept klaar is, kunnen de contentmakers gebriefd worden. Het liefst wordt er in de designfase al met de definitieve content gewerkt, maar vaak lukt dat niet en wordt er met placeholder content gewerkt. Samen met jou kan ik eventueel een contentplan maken waarin de vorm en de hoeveel content wordt omschreven.

Ontwerp fase

Nu start een nieuw tof onderdeel: De ontwerpfase. gebaseerd op het concept en de ux-design wordt een vertaling gemaakt naar de overige pagina’s. Hierbij wordt de flow-chart als uitgangspunt gebruikt zodat er niets wordt vergeten. Uiteraard wordt in de ontwerpfase rekening gehouden met de doorvertaling naar alle devices.

Digital design door Tjeerd Hoppenbrouwers
Development door Tjeerd Hoppenbrouwers

Development fase

Het uiteindelijke ontwerp wordt zo opgeleverd dat een developer er direct mee aan de slag kan. Hij of zij zorgt er voor dat het statisch ontwerp wordt omgezet naar een goed werkend responsive resultaat.

Training / Onboarding

Als alles af is en de website voor de eerste keer wordt opgeleverd, is het natuurlijk fijn wanneer iemand je uitlegt hoe je makkelijk met je site kunt werken. Je ontvangt een training waarin je geleerd wordt hoe met content om te gaan, hoe je pagina’s aanmaakt en weer verwijderd en hoe je met je content omgaat. Aan het einde van de training ben je een volleerd webmaster :-).

Development proces door Tjeerd Hoppenbrouwers
Livegang met Tjeerd Hoppenbrouwers

Livegang

Als alle content is geplaatst, kun je live! Het is altijd verstandig nog een keer door de website te gaan om de laatste oneffenheden glad te strijken, je Google indexatie te activeren en het belangrijkste: Iedereen op de hoogte brengen van het resultaat, gefeliciteerd!

Hoewel ieder project natuurlijk anders is, doelstellingen van elkaar verschillen en iedereen een eigen doelgroep probeert te bereiken, blijven ontwikkelprocessen van online producten vaak hetzelfde. Tenminste, wanneer je gefaseerd te werk gaat. Bij Agile werken (Scrummen) gaat dat natuurlijk net iets anders. 

Interim management door Tjeerd Hoppenbrouwers

Kick-off meeting

Wanneer je het startsein geeft voor een project wil je natuurlijk het liefst meteen in de hoogste versnelling. Ervaring leert echter dat het heel verstandig kan zijn de verwachtingen van iedereen gelijk te krijgen. Tijdens de kick-off meeting is het belangrijk alles wat niet duidelijk is te bespreken. We bespreken het plan van aanpak en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ik doe dit het liefst met het complete project team, zodat iedereen vanaf het begin van dezelfde informatie wordt voorzien.

UX Design met Tjeerd Hoppenbrouwers

UX Fase

Aan het begin van de UX fase zorgen we dat een aantal essentiële onderwerpen duidelijk zijn. Denk aan communicatiedoelen, wie de doelgroep is en hoe de persona’s van die doelgroep opgebouwd zijn. Deze informatie dient als basis voor het opstellen van een flowchart en de wireframes. Deze fase is de basis van je nieuwe website of platform en daarmee de onderlegger tijdens de conceptontwikkelingsfase en de designfase.

Concept design met Tjeerd Hoppenbrouwers

Concept fase

Tijdens de conceptfase begint het project voor het eerst een visuele laag te krijgen. Hierin wordt bijvoorbeeld de huisstijl verwerkt en zie je de eerder bepaalde communicatie- en marketingstrategie terug. Het concept van de website of het platform is het vervolg van de hiervoor uitgewerkte kick-off meeting en ux-fase. Er wordt een designrichting opgesteld waarin je oa. typografie, kleur en beeld en technische elementen als call to actions terug ziet.

Contentstrategie en content creatie door Tjeerd Hoppenbrouwers

Content creatie

Content maken is altijd weer even spannend. Vaak vinden content makers het prettig hierbij houvast te hebben; dus hoe lang mogen teksten zijn, welke beelden moeten op welke maat aangeleverd worden en welke SEO teksten moeten er geschreven worden. Wanneer het concept klaar is, kunnen de contentmakers gebriefd worden. Het liefst wordt er in de designfase al met de definitieve content gewerkt, maar vaak lukt dat niet en wordt er met placeholder content gewerkt. Samen met jou kan ik eventueel een contentplan maken waarin de vorm en de hoeveel content wordt omschreven.

Digital design door Tjeerd Hoppenbrouwers

Ontwerp fase

Nu start een nieuw tof onderdeel: De ontwerpfase. gebaseerd op het concept en de ux-design wordt een vertaling gemaakt naar de overige pagina’s. Hierbij wordt de flow-chart als uitgangspunt gebruikt zodat er niets wordt vergeten. Uiteraard wordt in de ontwerpfase rekening gehouden met de doorvertaling naar alle devices.

Development door Tjeerd Hoppenbrouwers

Development fase

Het uiteindelijke ontwerp wordt zo opgeleverd dat een developer er direct mee aan de slag kan. Hij of zij zorgt er voor dat het statisch ontwerp wordt omgezet naar een goed werkend responsive resultaat.

Development proces door Tjeerd Hoppenbrouwers

Training / Onboarding

Als alles af is en de website voor de eerste keer wordt opgeleverd, i het natuurlijk fijn wanneer iemand je uitlegt hoe met de site te werken. Je ontvangt een training waarin je geleerd wordt hoe met content om te gaan, hoe je pagina’s aanmaakt en weer verwijderd en hoe je met je content omgaat. Aan het einde van de training ben je een volleerd webmaster :-).

Livegang met Tjeerd Hoppenbrouwers

Livegang

Als alle content is geplaatst, kun je live! Het is altijd verstandig nog een keer door de website te gaan om de laatste oneffenheden glad te strijken, je Google indexatie te activeren en het belangrijkste: Iedereen op de hoogte brengen van het resultaat, gefeliciteerd!

Ben je benieuwd wat ik voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan contact met me op. Dan kom ik graag een keer een kop koffie drinken en de mogelijkheden bespreken.